Какво е TechnoMagicLand и какви са неговите цели?

Идеята за създаването на TechnoMagicLand е пряко свързана с необходимостта да се засили интереса на децата към STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), както и да се повиши качеството на образованието с използването на нагледни материали, установки и работилници.

„Те ми казаха и аз забравих, аз видях и разбрах, аз го направих и научих“ е казал Конфуций. Един от инструментите, който в днешно време може да бъде използван като допълващо, неформално обучение е музейното образование, чиято същност е да трасира развитието на науките през епохите. Но също така и да наблюдава начина на действие на даден обект чрез подходящо адаптирани устройства и модели, а във върховата си форма да има установки с възможност децата да експериментират на тях.

В днешно време все по-рядко срещаме хора, които разделят виртуална реалност и реална икономика, защото те се сляха. По същия начин ние след 10 години няма да говорим, противопоставяйки формално и неформално образование.

Би било много хубаво, но на тази етап е нереалистично, всяко училище да разполага кабинети по химия, биология, математика, информатика и др. науки, в които да има подходящи установки и подготвени кадри, за да могат децата да провеждат експерименти. По-реално е да се създаде място, което да е специално подготвено за работа с малки любопитковци. Това може да бъде TechnoMagicLand.

Ние искаме да имаме жив музeй, който не се изчерпва със застинали паметници на науката и техниката, а който разполага с модели и установки за експерименти и обучен персонал с разработени пособия и методики за използването им в ефективен учебен процес.

Ние си представяме, че TechnoMagicLand ще бъде средище, което ще се посещава организирано от учители и ученици, родители и деца, за да се допълва образованието с различен и ефективен метод. И всичко това няма да бъде затворено само в една сграда (както музейните експонати, така и работилниците), а ще има асоциирани елементи на мрежата TechnoMagicLand. Те ще представляват адаптирани установки на технологичен процес (стъкларство, керамика, машиностроене) с подходящо подбрани, излезли от реална употреба, машини, които децата ще могат най-малкото да наблюдават как функционират, а и дори да експериментират.

Представяме си и мобилни експозиции и работилници, които с камиони, а защо не и със музейната влакова композиция, ще обикалят и привличат младите из страната.