Първа среща за ТехноМеджикЛенд

by Meglena Geneva | Jun 06, 2012
      На 15-ти май в офиса на ТехноЛогика се проведе първата среща на съмишлениците на идеята за ТехноМеджикЛенд. На нея присъстваха представители на неправителствени организации, научни и образователни институции, бизнеса и медии. Всички те споделиха и обсъдиха своите идеи и виждания за мисията и визията на средището за любопитковци – ТехноМеджикЛенд. Бяха очертани и основните стъпки за създаването на музея – местоположение, финансиране, набиране на експонати и установки, план и подход за реализация, необходими предпоставки за устойчиво развитие. 
      Всички желаещи да присъединят към инициативата да добре дошли на следващата среща, за да продължим съвместно изграждането на Политехнически музей 2.0! Очаквайте скоро тук повече информация за деня и мястото.

Категории