Идеята за TechnoMagicLand продължава своето развитие

by Meglena Geneva | Jul 30, 2014

Въпреки че не сме имали публични изяви, работата по създаването на TechnoMagicLand продължава.  Детският интерактивен музей за наука и техника ще трасира развитието на науката през епохите първоначално в седем области: информатика, роботика, машинно инженерство, математика, физика, химия и астрономия. Без да бъде учебно заведение TechnoMagicLand  ще улесни придобиването на знания чрез действия и експерименти. Основната възрастова група ще са деца от 7 до 14 г. , той ще е интересен за ученици, учители, родители и деца на всяка възраст, защото ще се организират и срещи с изтъкнати български и чуждестранни учени, мини курсове по информатика и роботика, конкурси по изобретателност, научни дебати и работилници по интереси.

Крайната цел е чрез публично-частно партньорство TechnoMagicLand да се превърне в национален интерактивен музей на науката и техниката, където младото поколение да изучава опита на миналото и да се среща с най-новите върхови технологии, за да надникне в бъдещето.

 

Категории