Какво ще има в TechnoMagicLand?

by Meglena Geneva | Oct 29, 2014
Уточнена е структурата  на детския интерактивен център. Той ще съдържа зала за интерактивни самостоятелни експерименти на децата, зала "Поглед в бъдещето", пространство за демонстрации,  работилници, магазин.

В първата експозиция в залата "Поглед в бъдещето" ще бъде посветена на 3D принтиране и сканиране, виртуална реалност и взаимодействие човек-компютър, нови материали.

Категории